Schooluren

Schoenstraat 41

2140 Borgerhout 

03 235 05 61

                         De schoolpoort is open:


  • 's morgens van 8u25 tot 8u40
  • 's middags van 12u20 tot 12u30
  • 's namiddags van 13u15 tot 13u25 (Schoenstraat blijft gesloten)
  • 's avonds van 15u10 tot 15u45


Op woensdag gaat de poort open om 12u20


Wie na deze uren naar school komt, moet aanbellen aan de poort van de

Schoenstraat.


Vanaf 08u25 is er bewaking op de speelplaats voorzien.

Gelieve uw kinderen niet voor 8u20 of voor 13u10 aan de schoolpoort te laten

wachten.

Ouders die hun kinderen na 15u45 (of 12u30 op woensdag) ophalen, worden

beschouwd als te laat en betalen 0.60 euro nabewaking.


Klasuren :

  • Voormiddag van 8u40 tot 12u20
  • Namiddag van 13u25 tot 15u10


De leerlingen zijn stipt aanwezig 's morgens voor 8u40 en 's middags voor 13u.25.

U begrijpt allicht dat te laat komen het klasgebeuren ernstig verstoort.

Ouders dienen erop toe te zien dat hun kinderen thuis tijdig vertrekken.

Om 8u40 en 13u25 wordt de poort van de Blijde Inkomststraat gesloten.

Kinderen van de lagere school die te laat komen, gaan rustig en beleefd langs het bureel van de directie en melden de reden van het te laat komen.  De leerkracht meldt het te laat komen op een TE-LAAT-kaart. Na 5 aantekeningen worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de directie.