Turnen

Schoenstraat 41

2140 Borgerhout 

03 235 05 61

                         

Turnen en sportactiviteiten

Volgens onze visie is de periode in de basisschool is een heel belangrijke tijd in een mensenleven. Tijdens deze periode moeten we ons vele vaardigheden eigen maken. Op deze leeftijd zijn de leerlingen heel erg vatbaar voor bewegen en kunnen we dit kanaal gebruiken om te ondervinden en te leren. Een stimulerende omgeving is daarom enorm belangrijk om ten volle tot ontwikkelen te komen.

Beweging, in alle mogelijke vormen, helpt de kinderen om de schoolse vaardigheden beter aan te kunnen. Via bewegen ontwikkelen de hersenen.

Ook biedt tijdig bewegen de hersenen de kans om te ontspannen.Tijdens deze bewegingsmomenten zijn er een aantal punten die volgens ons belangrijk zijn en waar wij nadrukkelijk op letten en werken:•De totale ontwikkeling van het kind staat centraal.

•Niet zozeer de eerste, beste, sterkste is het streefdoel. Maar de zelfzekerheid opbouwen om naar eigen vermogen te durven tonen wat hij kan.

•Hun eigen motorisch kunnen of ‘niet kunnen’ leren kennen en aanvaarden.

•Leren productief samenwerken met respect voor elkaars talenten.

•Op een respectvolle manier voor de eigen mening durven uitkomen en leren verwoorden, en naar de meningen van anderen luisteren.

•Winnen en verliezen leren relativeren.

•Sportiviteit en spelvreugde ervaren in het bewegen.

•Zowel de eigen talenten als die van de anderen leren kennen.